• Thiết bị trắc nghiệm, biểu quyết ENJOY RF218/RF219

    Thiết bị trắc nghiệm, biểu quyết ENJOY RF218/RF219

    Hệ thống trả lời trắc nghiệm của Enjoy còn được gọi là clickers đã được sử dụng ở các lớp học và phòng hội thảo ở 43 quốc gia, với 11 lựa chọn ngôn ngữ khác nhau. Hệ thống trả lời trắc nghiệm Enjoy được thiết kế, phát triển phù hợp cho giáo dục, góp phần tạo ra môi trường học tập tương tác, tạo động lực và thích thú trong học việc học tập các môn ngoại ngữ.

    Giá: Liên hệ

    Xem chi tiết Mua hàng