• Nio Color 3MP

    Nio Color 3MP

    Nio Color 3MP là hệ thống hiển thị màu có độ phân giải 3 megapixel với đèn nền LED, mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời cho chẩn đoán chắc chắn. Với độ sáng tuyệt vời (được hiệu chỉnh tại 500 cd/m2) Nio color 3MP giúp người sử dụng phân biệt được cả những chi tiết nhỏ nhất thậm chí sau nhiều năm sử dụng.

    Nio Color 3MP is a 3 megapixel highbright color display system with LED backlights, providing excellent image quality for confident diagnoses. Its exceptional brightness (calibrated at 500 cd/m2) helps you discern even the tiniest detail even after many years of use.

    Giá: Liên hệ

    Xem chi tiết Mua hàng