• Màn hình tương tác Hitachi

    Màn hình tương tác Hitachi

    Đem tới tiết học hiệu quả bằng cách tích hợp nhiều hình ảnh và tài liệu video đa dạng Tăng cường sự tập trung của học sinh bằng cách khuyến khích học sinh tham gia vào bài giảng trong lớp học

    Giá: Liên hệ

    Xem chi tiết Mua hàng