• Khối chiếu sau EYEVIS EC-LHD-1004

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LHD-1004

  Phiên bản EC-LHD-1004 từ dòng sản phẩm EC-1004 của eyevis có độ phân giải Full HD (1920 x 1080 pixels) hiện có hỗ trợ các kích thước đường chéo màn hình 60 inch (152 cm) và 70 inch (177cm)

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LXT+-1004

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LXT+-1004

  Phiên bản EC-LXT+-1004 từ dòng sản phẩm EC-1004 của eyevis có độ phân giải SXGA+ (1400 x 1050 pixels) hiện có hỗ trợ các kích thước đường chéo màn hình 50 inch (127 cm) và 70 inch (177cm)

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LXT-1004

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LXT-1004

  Phiên bản EC-LXT-1004 từ dòng sản phẩm EC-1004 của eyevis có độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels) hiện có hỗ trợ các kích thước đường chéo màn hình 50 inch (127 cm) và 70 inch (177cm)

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-SLIM SERIES

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-SLIM SERIES

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-SLIM SERIES với thiết kế siêu mỏng có thể gắn được lên tường, hỗ trợ độ phân giải Full HD (1920x1080 Pixels) với các kích thước đường chéo màn hình 50, 60 và 70 inch

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LWXT-1000

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LWXT-1000

  Các khối chiếu sau sử dụng đèn LED và công nghệ DLP® từ dòng sản phẩm EC-LWXT-1000 của eyevis cung cấp độ phân giải SXGA+ (1920×1200 pixels) với tỉ lệ màn hình 16:10, hiện có hỗ trợ các kích cỡ màn hình 56 và 70 inch

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LUXT-1000

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LUXT-1000

  Các khối chiếu sau sử dụng đèn LED và công nghệ DLP® từ dòng sản phẩm EC-LUXT-1000 của eyevis cung cấp độ phân giải UXGA (1600×1200 pixels) với tỉ lệ màn hình 4:3, hiện có hỗ trợ các kích cỡ màn hình 70 inch

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LSXT+-1000

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LSXT+-1000

  Các khối chiếu sau sử dụng đèn LED và công nghệ DLP® từ dòng sản phẩm EC-LSXT+-1000 của eyevis cung cấp độ phân giải SXGA+ (1400 × 1050 Pixel) với tỉ lệ màn hình 4:3, hiện có hỗ trợ các kích cỡ màn hình 50, 70, 80 và 100 inch (có thể cung cấp 67 inch theo yêu cầu đặc biệt)

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LSXT-1000

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LSXT-1000

  Các khối chiếu sau sử dụng đèn LED và công nghệ DLP® từ dòng sản phẩm EC-LSXT-1000 của eyevis cung cấp độ phân giải SXGA (1280 × 1024 Pixel) với tỉ lệ màn hình 5:4, hiện có hỗ trợ các kích cỡ màn hình 50 và 70 inch (có thể cung cấp 80inch theo yêu cầu đặc biệt)

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LXT-1000

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LXT-1000

  Khối chiếu sau sử dụng đèn LED và công nghệ DLP® với độ phân giải XGA (1024×768 pixels), với tỉ lệ màn hình 16:9, hiện có hỗ trợ các kích cỡ màn hình 50 và 70 inch

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng
 • Khối chiếu sau EYEVIS EC-LHD-1000

  Khối chiếu sau EYEVIS EC-LHD-1000

  Khối chiếu sau sử dụng đèn LED và công nghệ DLP® với độ phân giải thực Full HD (1920 × 1080 Pixel) với tỉ lệ màn hình 16:9, hiện có hỗ trợ các kích cỡ màn hình 50, 60, và 70 inch

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết Mua hàng